ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 Συνδρομητική Υπηρεσία – Πακέτο Starter

Clickmyway logo ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 Συνδρομητική Υπηρεσία – Πακέτο Starter

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Click My Way (εφεξής «κύρια σύμβαση»). Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση του παρόντος έρχεται σε σύγκρουση ή ασυμφωνία με την ανωτέρω Κύρια Σύμβαση, τότε ο όρος του παρόντος υπερισχύει.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας Πελάτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πελάτη που συναινεί πλήρως, κάνοντας click στο υποχρεωτικό πεδίο Παράρτημα 1 κατά το Checkout της σελίδας της ClickMyWAy,  για την χρήση των υπηρεσιών της ClickMyWAy.

 1. Ποσό Πληρωμής και Είδος Παρεχόμενης Υπηρεσίας. 

Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα ότι για τις περιγραφόμενες στο παρόν υπηρεσίες και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κύριας σύμβασης θα προκαταβάλει το ποσό του πακέτου συνδρομής που επιλέγει και είναι το STARTER με κόστος 35 Ευρώ (35€) μηνιαίως (εφεξής «αμοιβή», «ποσό πληρωμής» ή και «οφειλή») για τις υπηρεσίες που θα του παρέχει η Click My Way κάθε μήνα. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή για κάθε μήνα θα προκαταβάλλεται στις πρώτες πέντε (5) ημέρες της συμβατικής έναρξης του κάθε μήνα. Η  ClickMyWAy θα αποστέλλει στο email του Πελάτη ενημέρωση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έκδοση του τιμολογίου ότι επίκειται η έκδοση τιμολογίου για την παροχή των υπηρεσιών του επόμενου συμβατικού μήνα. Η μη έγκαιρη καθώς και παράλειψη αποστολή του στο ανωτέρω εδάφιο ενημερωτικού email, ή η μη παραλαβή του από τον Πελάτη δεν συνιστά λόγο μη πληρωμής του τιμολογίου που θα εκδοθεί. 

 1. Χαρακτηριστικά παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι παρεχόμενες  υπηρεσίες (Είδος Παρεχόμενης Υπηρεσίας, στο παρόν και στην κύρια Σύμβαση καλούμενη ως «Υπηρεσία» ή «υπηρεσία)», περιλαμβάνουν ενδεικτικά και τις ακόλουθες υπηρεσίες/χαρακτηριστικά: 

-Δημιουργία E-shop, με την δυνατότητα εμπορίας των προϊόντων/υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου στο Ίντερνετ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που θα σας δημιουργήσουμε θα είναι Mobile Responsive δηλαδή θα προσαρμόζεται άριστα στις οθόνες οποιασδήποτε συσκευή και θα παρέχεται η δυνατότητα για ψηφιακό marketing.

-Παροχή Domain Name, το οποίο αποτυπώνεται ως η λέξη – ονομασία που θα επιλέξετε (εφόσον δεν είναι ήδη δεσμευμένο) προκειμένου να μπορούν με εύκολο τρόπο να συνδεθούν οι επισκέπτες και πελάτες σας στο καινούριο σας e-shop. 

– Παροχή Web hosting,. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που θα σας δημιουργήσουμε θα φιλοξενηθεί σε server συνεργαζόμενους με την ClickMyWay. Αν και η Click My Way θα κάνει από την πλευρά της ότι είναι δυνατόν για την εύρυθμη λειτουργία των φιλοξενούμενων eshop της, εντούτοις δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας των server αυτών, λόγω βλάβης ή γενικότερης αδυναμίας να ανταποκριθούν, χωρίς να προκύπτει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του Πελάτη λόγω διαφυγόντων κερδών ή λοιπών βλαβών που προέκυψαν στην επιχείρηση του Πελάτη,  λόγω των αδυναμιών αυτών.

-Καταχώριση και ανάρτηση των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης σας, με τις περιγραφές και τις τιμές αυτών εφόσον προσκομιστούν ψηφιακά προσηκόντως και εγκαίρως, και με τη μορφή αρχείου που ζητείται προς συμπλήρωση (ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ). Εναλλακτικά μπορείτε να μας ενημερώσετε ποιες ελληνικές επιχειρήσεις είναι προμηθευτές σας ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους και να μας παρέχουν σε ψηφιακή μορφή τα προϊόντα σας. 

-Δυνατότητα καταχώρησης real time  (ανά πάσα στιγμή) νέων προϊόντων, κατηγοριών και υποκατηγοριών, ή διαγραφής όλων ή κάποιων εκ των ανωτέρω. 

-Παροχή κωδικών (password) για τη διαχείριση των παραπάνω μετά του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού. 

– Αναλόγως πακέτου τηλεφωνική υποστήριξη αποκλειστικά για την ενημέρωση/εκπαίδευση/ επίλυση ερωτημάτων αναφορικά με τη διαχείριση του e-Shop από τον Πελάτη και στο βαθμό που αυτό απαιτείται από τον Πελάτη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κύριας σύμβασης και του παρόντος. Μετά το πέρας των προβλεπόμενων ωρών αθροιστικά (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός κλήσεων) σε κλήσεις, υπάρχει χρέωση ανάλογα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ClickMyWay.. 

– Σύνδεση με την πλατφόρμα waymore όπου προβλέπεται η δυνατότητα για αποστολή e-mail marketing campaigns σε μέχρι και 2.500 συνδρομητές σας, στους οποίους θα μπορείτε να στείλετε αρχεία μέχρι 20 ΜΒ , μέχρι 6 καμπάνιες ανά μήνα και από μέχρι τρεις (3) διαφορετικές email διευθύνσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης της πλατφόρμας routee και waymore.  

– Εγκατάσταση των ακόλουθων αυτοματισμών: 

Άμεση ειδοποίηση του Πελάτη (δικαιούχο της συνδρομητικής υπηρεσίας του eshop)όταν:

 1. γίνεται παραγγελία ενός ή περισσοτέρων προϊόντων
 2. ένα προϊόν ή περισσότερα προϊόντα δεν υπάρχουν πλέον στο απόθεμα 
 3. γίνεται η εγγραφή τρίτου στο eshop  
 4. δημιουργείται ένας νέος λογαριασμός τρίτου στο eshop.

Με τον οποιοδήποτε τρόπο λήξης της παρούσας, σταματάει η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών και η Click My Way διακόπτει τη λειτουργία του e-shop. 

Η πλήρης λίστα υπηρεσιών και λειτουργιών του πακέτου Starter είναι αναρτημένη στην σελίδα https://clickmyway.gr/starter-plan/ του website της Click My Way. Η Click My Way έχει μονομερός το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον του συμφωνηθέντος τιμήματος ή να τροποποιήσει ή να αρνηθεί υπηρεσίες και λειτουργίες της λίστας αυτής προς τον πελάτη όταν αυτή το κρίνει αναγκαίο.

 1. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις παροχές της Click My Way  για:

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
 2. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
 3. Περιεχόμενα για ενήλικες – πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο.
 4. Αποστολή – μαζική αποστολή με e-mail με σκοπό διαφημιστικούς λόγους χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.
 5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 6. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 7. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 8. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 9. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 10. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
 11. Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, torrents, MP3 και ταινιών
 12. Σύνδεση ή απόπειρα σύνδεσης σε βάση(εις) δεδομένων εξωτερικά, βάσεις δηλαδή που δεν ανήκουν/υπάγονται εντός του ιδίου λογαριασμού φιλοξενίας.
 13. Forum με links προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις.
 14. Τα περιεχόμενα του λογαριασμού φιλοξενίας και η διαφύλαξη τους είναι ευθύνη του χρήστη. Η ClickMyWayδεν φέρει καμία ευθύνη για την διαφύλαξη, τροποποίηση, ανανέωση/αναβάθμιση των αρχείων του χρήστη.

Σε αποδεδειγμένη παραβίαση όλων των παραπάνω λόγων της παραγράφου, ο λογαριασμός από το οποίο προκλήθηκε η παραβίαση, τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών ο λογαριασμός φιλοξενίας διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

 1. Μαζική αποστολή emails για διαφημιστικούς λόγους – Spam Mails

H μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους με σκοπό τη διαφήμιση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από την ελληνική νομοθεσία. Θεωρητικά η μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους (με σκοπό τη διαφήμιση) επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση email του αποστολέα. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω και ληφθεί ειδοποίηση από το data center για αποστολή spam mail, τερματίζεται ο λογαριασμός φιλοξενίας χωρίς ουδεμία προειδοποίηση.

 1. Τρόπος πληρωμής. 

Προπληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς της ClickMyWay , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κύριας σύμβασης. Ο Πελάτης δύναται επίσης να δώσει πάγια εντολή ώστε να χρεώνεται ο λογαριασμός του, ή η πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα με το συμφωνημένο ως άνω αναφερόμενο μηνιαίο τίμημα παροχής (σταθερό ποσό), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  της υπηρεσίας και να πιστώνεται μηνιαία λογαριασμός της Click My Way, σε έναν από τους λογαριασμούς που διατηρεί η Click My Way  στις κατωτέρω τράπεζες και με τα ακόλουθα στοιχεία.

Τραπεζικά Στοιχεία WAYMORE:

Τράπεζα 1η :

  “ΠΕΙΡΑΙΩΣ”

Λογαριασμός Τράπεζας:

6216-040032-864

IBAN:

GR7901712160006216040032864

Νόμισμα:

Ευρώ

Swift code:

PIRBGRAAXXX

  

Τράπεζα 2η :

EFG Eurobank

Λογαριασμός Τράπεζας:

0026.0376.62.0200181013

IBAN:

GR6702603760000620200181013

Νόμισμα:

Ευρώ

Swift code:

ERBKGRAA