Το πρόγραμμα e-Λιανικό δημοσιεύτηκε και οι αιτήσεις ξεκινούν άμεσα!

H νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) δημοσιεύτηκε και οι αιτήσεις ξεκινούν στις 22/2/2021! Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με δραστηριότητα…

Continue Reading